regulamin-auchan
hale-auchan

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„PROMOCJA UŚMIECH, PODAJ DALEJ”
Sklepy REAL

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ.
1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Promocja Uśmiech podaj dalej w sklepach REAL”, zwanej dalej Promocją, jest Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000213916, NIP/VAT 521-012-27-98, REGON 010599348, Kapitał zakładowy: 583 307 100 zł
zwana dalej Organizatorem.
2. Czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonują Przedstawiciele Handlowi organizatora, firmy Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, wspólnie z pracownikami sieci REAL objętych promocją (lista sklepów stanowi załącznik nr 1). Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Polski w okresie od dnia 18.06.2014r. do dnia 25.06.2014r. Możliwość zakupu premiowanych towarów oraz wydawanie nagród będzie odbywało się w terminie: 18.06.2014r. do 25.06.2014r. w godzinach otwarcia sklepów sieci REAL biorących udział w Promocji.
Wydawanie nagród w Biurze Obsługi Klienta, sieci REAL będzie dokonywane do wyczerpania zapasów nagród przewidzianych w Promocji w danym sklepie. W okresie do 13 lipca 2014 r. rozpatrywane będą ewentualne terminowo zgłoszone reklamacje.
II. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI.
3. Promocją objęte są następujące produkty wprowadzane do obrotu przez Organizatora: 
1.	kawy marki Jacobs (rozpuszczalna i mielona)
2.	ciastka marki Belvita
3.	kawa marki Maxwell House (rozpuszczalna i mielona)
4.	wafle marki Prince Polo
5.	cukierki Halls
6.	produkty marki Milka
7.	ciastka marki Oreo
8.	czekolada marki Alpen Gold
 zwanej dalej „produktami promocyjnymi”.
4. Nagrodami w sprzedaży premiowej jest łącznie 30 000 sztuk klapek plażowych.
5. Promocja przeznaczona jest dla klientów sieci REAL, zwanych dalej Uczestnikami, którzy w okresie trwania Promocji w 1 z 57 sklepów sieci REAL (lista sklepów biorących udział w promocji w załączniku nr.1) dokonają zakupu produktów promocyjnych wymienionych w ust. 3 powyżej, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Uczestnicy , którzy w okresie trwania Promocji w 1 z 57 sklepów sieci REAL w oznaczonych terminach, zakupią jednorazowo co najmniej jeden z produktów promocyjnych o wartości nie mniejszej niż 20,00 (dwadzieścia) złotych brutto, będą mogli bezpośrednio po dokonaniu zakupu, za okazaniem dowodu zakupu (tj. paragonu, rachunku lub faktury), otrzymać na terenie hali w Biurze Obsługi Klienta jedną parę klapek plażowych, aż do wyczerpania zapasów tych nagród. Nagrody można odbierać wyłącznie w dniu dokonania zakupu premiowego. 
7. Pracownik w Biurze Obsługi Klienta na paragonach lub innych dowodach dokonania zakupu będzie odznaczać odbiór nagród w Promocji. Ma też prawo odmówić wydania nagrody po okazaniu im nieczytelnych lub uszkodzonych dowodów dokonania zakupów tj. paragonów, rachunków lub faktur, jak również w razie wątpliwości, co do ich autentyczności.
8. W promocji nie będą wydawane ekwiwalenty pieniężne bądź rzeczowe w zamian za nagrodę.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
9. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawować będzie Komisja powołana przez Organizatora, zwana w dalszej części Komisją. 
10.Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla Uczestników w siedzibie partnera akcji, V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, na terenie sklepów sieci REAL objętych promocją oraz na stronach : www.usmiechpodajdalej.pl  i www.real.pl .
11. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres „V&P” Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem Reklamacja: „Promocja Uśmiech podaj dalej w sklepach REAL ”, najpóźniej do dnia 13 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
12. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Promocji, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. 
13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
nr hali REAL MiastoAdres
1010SZCZECIN70-784 SZCZECIN, UL. STRUGA 36
1011CZĘSTOCHOWA42-200 CZĘSTOCHOWA UL. KISIELEWSKIEGO 8/16
1012LUBIN59-300 LUBIN, UL. JANA PAWŁA II 3
1013CZELADŹ41-250 CZELADŹ, UL. BĘDZIŃSKA 80
1014LEGNICA59-220 LEGNICA, UL. FABRYCZNA 3
1015RYBNIK44-210 RYBNIK, UL. KOTUCZA 100
1016GRUDZIĄDZ86-300 GRUDZIĄDZ UL. POŁUDNIOWA 8
1017POZNAŃ61-285 POZNAŃ, UL. SZWAJCARSKA 14
1018BYTOM41-914 BYTOM UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 96
1019RADOM26-604 RADOM UL. GRZECZNAROWSKIEGO 28
1020NOWY SĄCZ33-300 NOWY SĄCZ, UL. GORZKOWSKA 32
1021WAŁBRZYCH58-309 WAŁBRZYCH, UL. KUSOCIŃSKIEGO 4
1022MYSŁOWICE41-400 MYSŁOWICE, UL. KATOWICKA 75
1023OPOLE45-273 OPOLE, UL. SOSNKOWSKIEGO 16
1024MARKI05-270 WARSZAWA-MARKI AL. J.PIŁSUDSKIEGO 1
1025ZABRZE41-800 ZABRZE, UL. PLUT. R.SZKUBACZA 1
1026OLSZTYN10-088 OLSZTYN AL. GEN. SIKORSKIEGO 2B
1027ŁÓDŹ92-103 ŁÓDŹ UL. BRZEZIŃSKA 27/29
1028DĄBROWA GÓRNICZA41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. KATOWICKA 1
1029ZGORZELEC59-900 ZGORZELEC, UL. SŁOWIAŃSKA 3
1030KIELCE25-323 KIELCE, UL. RADOMSKA 20C
1031LUBLIN20-093 LUBLIN, UL. WITOLDA CHODŹKI 14
1032SŁUPSK76-251 KOBYLNICA K.SŁUPSKA, UL. SZCZECIŃSKA 6
1033WŁOCŁAWEK87-800 WŁOCŁAWEK UL. CMENTARNA 10
1034OKĘCIE02-183 WARSZAWA AL. KRAKOWSKA 61
1035KRAKÓW31-580 KRAKÓW AL. POKOJU 67
1036RZESZÓW35-115 RZESZÓW, UL. WINCENTEGO WITOSA 21
1037GDAŃSK80-394 GDAŃSK, UL. KOŁOBRZESKA 32
1038TORUŃ87-100 TORUŃ UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15
1039TYCHY43-100 TYCHY AL.BIELSKA 107
1041BIAŁYSTOK15-265 BIAŁYSTOK UL. MIŁOSZA 2
1042KING CROSS04-190 WARSZAWA UL. JUBILERSKA 1/3
1043URSYNÓW02-801 WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 427
1044KRAKÓW 231-876 KRAKÓW, AL. BORA-KOMOROWSKIEGO 37
1045GDAŃSK 280-299 GDAŃSK, UL. SPACEROWA 48
1046BYDGOSZCZ85-213 BYDGOSZCZ, UL. KRUSZWICKA 1
1047JANKI05-090 JANKI UL. MSZCZONOWSKA 3
1048ŁÓDŹ 2 (Widzew)92-202 ŁÓDŹ, AL. PIŁSUDSKIEGO 92
1049TORUŃ 287-100 TORUŃ, UL. GRUDZIĄDZKA 162
1050SZCZECIN 271-041 SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 67
1051WROCŁAW51-421 WROCŁAW, UL. KRZYWOUSTEGO 126
1052KATOWICE40-028 KATOWICE, UL. PUŁASKIEGO 60
1053ŁÓDŹ 393-570 ŁÓDŹ, UL. JANA PAWŁA II 30
1054GDYNIA81-304 GDYNIA UL. GÓRSKIEGO 2
1055SOSNOWIEC41-200 SOSNOWIEC, UL. BACZYŃSKIEGO 2
1056WOLA01-378 WARSZAWA, UL. POŁCZYŃSKA 4
1057SZCZECIN 370-554 SZCZECIN, AL. WYZWOLENIA 18/20
1058ZABRZE 241-800 ZABRZE, PL. TEATRALNY 12
1059POZNAŃ 260-198 POZNAŃ, UL. BUKOWSKA 156
1060ŁÓDŹ 491-071 ŁÓDŹ, UL. KARSKIEGO 5
1063OPOLE 245-835 OPOLE, UL. Wrocławska 154
1064DĄBROWA GÓRNICZA 241-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. Sobieskiego 6
1065BIELSKO BIAŁA43-300 BIELSKO BIAŁA, Ul. Leszczyńska 20
1066JELENIA GÓRA58-506 JELENIA GÓRA UL. Jana Pawł II 51
1068TARNÓW33-100 TARNÓW, Ul.Błonie 2
1069RADOM26-617 RADOM, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 4
1070PIOTRKÓW TRYB.97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, GEN. SIKORSKIEGO 13/17

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„PROMOCJA UŚMIECH, PODAJ DALEJ”
Eurocash Cash&Carry

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ.
1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Promocja Uśmiech, podaj dalej” w hurtowniach Eurocash Cash&Carry, zwanej dalej Promocją, jest Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000213916, NIP/VAT 521-012-27-98, REGON 010599348, Kapitał zakładowy: 583 307 100 zł
zwana dalej Organizatorem.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonują Przedstawiciele Handlowi organizatora, firmy Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, wspólnie z pracownikami sieci Eurocash Cash&Carry objętych promocją (Lista hurtowni stanowi załącznik nr 1). Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Polski w okresie od dnia 26.05.2014 r. do dnia 8.06.2014r. Możliwość zakupu premiowanych towarów oraz wydawanie nagród będzie odbywało się w terminie: 26.05.2014 r. do8.06.2014 r. w godzinach otwarcia hurtowni Eurocash Cash&Carry
Wydawanie nagród w Biurze Kierownika hurtowni Eurocash C&C będzie dokonywane do wyczerpania zapasów nagród przewidzianych w Promocji w danej hurtowni Eurocash Cash&Carry. W okresie do 13 lipca 2014 r. rozpatrywane będą ewentualne terminowo zgłoszone reklamacje.

II. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI.
3. Promocją objęte są następujące produkty wprowadzane do obrotu przez Organizatora: 
1.	kawy marki Jacobs (rozpuszczalna i mielona)
2.	ciastka marki Belvita
3.	kawa marki Maxwell House (rozpuszczalna i mielona)
4.	wafle marki Prince Polo
5.	cukierki Halls
6.	czekoladowa marki Milka
7.	praliny marki Milka
8.	batony marki Milka
9.	ciastka marki Milka
10.	ciastka Oreo
11.	czekolada marki Alpen Gold
, zwanej dalej „produktami promocyjnymi”.
4. Nagrodami w sprzedaży premiowej jest łącznie 25 000 sztuk (dwadzieścia pięć tysięcy sztuk) zestawów torebek foliowych (pakowanie: 2 x 100 szt. w pakiecie).
5. Promocja przeznaczona jest dla klientów hurtowni Eurocash Cash&Carry , zwanych dalej Uczestnikami, którzy w okresie trwania Promocji w jednej z hal sieci Eurocash Cash&Carry (lista hal biorących udział w promocji w załączniku nr.1) dokonają zakupu produktów promocyjnych wymienionych w ust. 3 powyżej, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Uczestnicy , którzy w okresie trwania Promocji w jednej z hurtowni Eurocash Cash&Carry w oznaczonych terminach, zakupią jednorazowo co najmniej jeden z produktów promocyjnych o wartości nie mniejszej niż 100,00 (sto) złotych netto, będą mogli bezpośrednio po dokonaniu zakupu, za okazaniem dowodu zakupu (tj. paragonu, rachunku lub faktury), otrzymać na terenie hali w Biurze Kierownika zestawów torebek foliowych, aż do wyczerpania zapasów tych nagród. Nagrody można odbierać wyłącznie w dniu dokonania zakupu premiowego. 
7. Pracownik w biurze Kierownika hurtowni na paragonach lub innych dowodach dokonania zakupu będzie odznaczać odbiór nagród w Promocji. Ma też prawo odmówić wydania nagrody po okazaniu im nieczytelnych lub uszkodzonych dowodów dokonania zakupów tj. paragonów, rachunków lub faktur, jak również w razie wątpliwości, co do ich autentyczności.
8. W promocji nie będą wydawane ekwiwalenty pieniężne bądź rzeczowe w zamian za nagrodę.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
9. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawować będzie Komisja powołana przez Organizatora, zwana w dalszej części Komisją. 
10.Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla Uczestników w siedzibie partnera akcji, V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, u kierownika hurtowni Eurocash Cash&Carry oraz na stronie www.usmiechpodajdalej.pl .
11. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres „V&P” Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem Reklamacja: „Promocja Uśmiech, podaj dalej” w hurtowniach Eurocash Cash&Carry, najpóźniej do dnia 13 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

12. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Promocji, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. 
13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Lphurtownia (potocznie)miejscowośćulicakod pocztowy
1BartoszyceBartoszyceul. Kętrzyńska 4711-200 Bartoszyce
2BełchatówBełchatówul. Graniczna 3497-400 Bełachatów
3BędzinBędzinul. Paryska 242-500 Będzin
4Biała Podlaska TBiała Podlaska ul. Północna 621-500 Biała Podlaska
5BiałystokBiałystokul. Handlowa 2 a15-399 Białystok
6BielskoBielsko-Białaul. Generała Maczka 943-300 Bielsko-Biała
7BiłgorajBiłgorajul. Gen. Okulickiego 223-400 Bilgoraj
8BolesławiecBolesławiecul. Gdańska 3159-700 Bolesławiec
9Brodnica TBrodnica ul. Sybiraków 787-300 Brodnica
10BrzegBrzegul. Polna 149-300 Brzeg
11BydgoszczBydgoszczul. Przemysłowa 885-758 Bydgoszcz
12ChełmChełmul. Rampa Brzeska 5 A22-100 Chełm
13ChojniceChojniceul. Przemysłowa 789-600 Chojnice
14ChorzówChorzówul. Lompy 1541-500 Chorzów
15ChrzanówChrzanówul. Działkowa 1032-500 Chrzanów
16CiechanówCiechanówul.Tysiąclecia 5 A06-400 Ciechanów
17CieszynCieszynul. Ustrońska 2043-400 Cieszyn
18CzęstochowaCzęstochowaul. Drogowców 24/2642-200 Częstochowa
19Częstochowa TCzęstochowa ul. Równoległa 68/7442-200 Częstochowa
20DębicaDębicaul. Cmentarna 9339-200 Dębica
21DzierżoniówDzierżoniówul. Gen. Andersa 4058-200 Dzierżoniów
22Elbląg 2Elblągul. Strażnicza 182-300 Elbląg
23EłkEłkul. Tęczowa 719-300 Ełk
24GarwolinGarwolinul. Trakt Lwowski 15508-400 Garwolin
25GdańskGdańskul. Litewska 11/1380-718 Gdańsk
26Gdańsk 2Gdańskul. Wodnika 5080-299 Gdańsk
27GdyniaGdyniaul. Pucka 2881-036 Gdynia
28GiżyckoGajewo k.Giżyckaul. Suwalska 11 11-500 Gajewo
29GliwiceGliwiceul. Łużycka 1644-100 Gliwice
30Głogów TSerby k.Głogowa ul. Główna 467-210 Serby
31GnieznoSkiereszewo k.Gnieznaul. Kiszkowska 762-200 Skiereszewo
32GoleniówGoleniówul. Tartaczna 272-100 Goleniów
33Gorzów Wlkp.Gorzów Wielkopolskiul. Podmiejska Boczna 1266-400 Gorzów Wielkopolski
34Grodzisk Maz.Grodzisk Mazowieckiul. Na Laski 6705-827 Grodzisk Mazowiecki
35GrudziądzGrudziądzul. Jeziorna 486-300 Grudziądz
36GubinGubinul. Gdyńska 1A66-620 Gubin
37IławaNowa Wieś k.Iławyul. Platynowa 114-200 Nowa Wieś
38InowrocławInowrocławul. Budowlana 488-100 Inowrocław
39JarocinJarocinul. Powstańców Wielkopolskich 563-200 Jarocin
40JarosławJarosławul. Przemysłowa 1137-500 Jarosław
41JasłoJasłoul. Towarowa 1838-200 Jasło
42Jastrzębie ZdrójJastrzębie Zdrójul. Świerczewskiego 1 A44-330 Jastrzębie Zdrój
43JaworJaworul. Wiejska 459-400 Jawor
44JaworznoJaworznoul. Grunwaldzka 24943-600 Jaworzno
45JędrzejówJędrzejówul. Kolejowa 228-300 Jędrzejów
46Jelenia GóraJelenia Góraul. Krakowska 28 C58-500 Jelenia Góra
47KaliszKaliszul. Wrocławska 152-18662-800 Kalisz
48Kamień Pom.Kamień Pom.ul. Mieszka I 5D72-400 Kamień Pom.
49Katowice 2Katowice 2ul. Feliksa Bocheńskiego 8740-847 Katowice
50KępnoKępnoul. Obr. Pokoju 17 A63-600 Kępno
51Kędzierzyn-KoźleKędzierzyn-Koźleul. Powstańców 7047-220 Kędzierzyn-Koźle
52Kielce TKielceul. 1 Maja 19125-646 Kielce
53KluczborkKluczborkul. Kołłątaja 11 46-200 Kluczbork
54KłodzkoKłodzkoul. Zamiejska 2957-300 Kłodzko
55KołobrzegKołobrzegul. Jasna 2578-100 Kołobrzeg
56KoninKoninul. Spółdzielców 44 A62-510 Konin
57KościanKościanul. Gen. D.Chłapowskiego 4464-000 Kościan
58KoszalinKoszalinul. BOWiD 1475-016 Koszalin
59KościerzynaKościerzynaul. Budowlanych 983-400 Kościerzyna
60KrakówKrakówul. Balicka 5630-149 Kraków
61Kraków 2Kraków 2ul. Bazarowa 130-742 Kraków
62Kraśnik TKraśnik ul. Kolejowa 6A23-200 Kraśnik
63KrosnoKrosnoul. Mięsowicza 1138-400 Krosno
64KrotoszynKrotoszynul. Osadnicza 163-700 Krotoszyn
65Kutno TKutno ul. Zielarska 599-300 Kutno
66KwidzynKwidzynul. Zielna 382-500 Kwidzyn
67LegionowoŁajski k.Legionowaul. Suwalna 705-119 Legionowo
68LegnicaLegnicaul. Przemysłowa 6/759-200 Legnica
69LeskoLeskoul. Przemysłowa 1238-600 Lesko
70LesznoLesznoul. Okrężna 2364-100 Leszno
71LęborkLęborkul. Zwarowska 2084-300 Lębork
72LubinLubinul. Przemysłowa 14 B59-300 Lubin
73LublinLublinul. Łęczyńska 9 a20-309 Lublin
74ŁomżaŁomżaul. Ciepła 1718-400 Łomża
75ŁowiczŁowiczul. Fabryczna 799-400 Łowicz
76MalborkMalborkul. Gen. De Gaulle'a 7382-200 Malbork
77MielecMielecul. Korczaka 239-300 Mielec
78Mińsk Maz.Stojadła k.Mińska Maz.ul. Warszawska 75 A05-300 Mińsk Mazowiecki
79MikołówMikołówul. Żwirki i Wigury 4743-190 Mikołów
80MławaMławaul. Gdyńska 18 06-500 Mława
81Nakło n/NoteciąNakło n/Noteciąul. Młyńska 889-100 Nakło n/Notecią
82Nowa SólNowa Sólul. Wrocławska 2067-100 Nowa Sól
83Nowy SączNowy Sączul. Aleja 29 listopada 1433-300 Nowy Sącz
84NysaNysaul. Piłsudskiego 6848-303 Nysa
85OleśnicaOleśnicaul. Przemysłowa 256-400 Oleśnica
86OlkuszOlkuszul. Przemysłowa 4/632-300 Olkusz
87OlsztynOlsztynul. Lubelska 3610-409 Olsztyn
88Opole 2Opole ul. Światowida 245-325 Opole
89OstrołękaŁawy k.Ostrołękiul. Przemysłowa 3207-410 Ostrołęka
90Ostrowiec Św. TOstrowiec Świętokrzyskiul. Kilińskiego 35 B27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
91Ostrów Wlkp.Ostrów Wielkopolskiul. Prądzyńskiego 2863-400 Ostrów Wielkopolski
92OświęcimOświęcimul. Fabryczna 1 A32-600 Oświęcim
93PabianicePabianiceul. "Grota"- Roweckiego 8 A95-200 Pabianice
94PaczkowoPaczkowoul. Kostrzyńska 1662-021 Paczkowo
95PiasecznoPiasecznoul.Techniczna 205-500 Piaseczno
96Piekary Śl.Piekary Śląskieul. Wyszyńskiego 8541-940 Piekary Śląskie
97PiłaPiłaul. Kossaka 9864-920 Piła
98PiłaPiłaul. Krzywa 1164-920 Piła
99Piotrków Tryb.Piotrków Trybunalskiul. Fabryczna 1/397-300 Piotrków Trybunalski
100Płock TPłock ul. Kostrogaj 2109-400 Płock
101PniewySękowo gm.Podrzewieul. Poznańska 3 A64-541 Sękowo
102PoznańPoznańul. Wołczyńska 1960-003 Poznań
103Poznan 2Poznan 2ul. Starołęcka 1961-361 Poznań
104Poznan 3Poznańul. Strzeszyńska 35/3760-479 Poznań
105Pruszcz Gd.Pruszcz Gdańskiul. Batalionów Chłopskich 1083-000 Pruszcz Gdański
106PrzemyślPrzemyślul. Jasińskiego 4937-700 Przemyśl
107PuckPuckul. Żarnowiecka 584-100 Puck
108Puławy TPuławy ul. Składowa 424-100 Puławy
109RacibórzRacibórzul. Komunalna 147-404 Racibórz
110RadomRadomul. Wrocławska 826-600 Radom
111RadomskoRadomskoul.Sucharskiego 71-8197-500 Radomsko
112RybnikRybnikul. Powstańców 9844-200 Rybnik
113Ryki TRyki ul. Przemysłowa 808-500 Ryki
114RzeszówRzeszówul. Przemysłowa 1235-105 Rzeszów
115RzeszówRzeszówul. Siemieńskiego 1435-234 Rzeszów
116SiedlceSiedlceul. Brzeska 7608-110 Siedlce
117SieradzSieradzul. P.O.W 3098-200 Sieradz
118SkarżyskoSkarżysko-Kamiennaul. Ekonomii 1526-100 Skarżysko-Kamienna
119SlupskBolesławice k.Słupskaul. Wspólna 376-251 Kobylnica
120SosnowiecSosnowiecul. Cmentarna 241-200 Sosnowiec
121Stalowa WolaStalowa Wolaul. Przemysłowa 1537-450 Stalowa Wola
122Stargard Sz.Stargard Szczecińskiul. Nasienna 973-110 Stargard Szczeciński
123Starogard Gd.Starogard Gdańskiul. Sadowa 1483-200 Starogard Gdański
124SuwałkiSuwałkiul. Szkolna 8 A16-400 Suwałki
125SzaflarySzaflaryul. Zakopiańska 1834-424 Szaflary
126Szczecin 2WarzymiceWarzymice 4372-005 Przecław
127SzczecinekSzczecinekul. Łukasiewicza 178-400 Szczecinek
128SzczytnoSzczytnoul. J. Dąbrowskiego 1912-100 Szczytno
129ŚwidnicaŚwidnicaul. Husarska 758-100 Świdnica
130ŚwinoujścieŚwinoujścieul. Grunwaldzka 47 D72-600 Świnoujście
131TarnobrzegTarnobrzegul. Skłodowskiej - Curie 539-400 Tarnobrzeg
132Tarnów Tarnów ul. Wyszyńskiego 1233-100 Tarnów
133Tarnów 2Tarnówul. Tuchowska 7633-100 Tarnów
134TczewTczewul. Jagiellońska 5583-110 Tczew
135ToruńToruńul. Batorego 96/10287-100 Toruń
136TurekTurekul. Kolska Szosa 38 C62-700 Turek
137TychyTychyul. Przemysłowa 5543-100 Tychy
138WadowiceWadowiceul. Wałowa 3 A34-100 Wadowice
139WałbrzychWałbrzychul. Wrocławska 13058-306 Wałbrzych
140WarszawaWarszawa / Żerańul.Jagiellońska 8203-301 Żerań
141WągrowiecWągrowiecul.Gnieźnieńska 72 B62-100 Wągrowiec
142WejherowoWejherowoul. I Brygady Pancernej WP 9084-200 Wejherowo
143Wieluń TWieluń ul. Przemysłowa 598-300 Wieluń
144WłocławekWłocławekul. Zielna 3987-800 Włocławek
145Wodzisław Śl.Wodzisław Śląskiul. Marklowicka 1744-300 Wodzisław Śląski
146WrocławWrocławul. Krakowska 141-15550-428 Wrocław
147WrześniaWrześniaul. Czerniejewska 2 F62-300 Września
148WyszkówWyszkówul. Zakolejowa 4507-200 Wyszków
149ZabrzeZabrzeul. Handlowa 641-807 Zabrze
150Zamość TZamość ul. Szczebrzeska 7322-400 Zamość
151ZawiercieZawiercieul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11142-400 Zawiercie
152Zduńska WolaZduńska Wolaul. Łaska 25498-220 Zduńska Wola
153ZgorzelecZgorzelecul. Łużycka 108 59-900 Zgorzelec
154Zielona G.Zielona Góraul. Chemiczna 365-001 Zielona Góra
155ŻaryŻaryul. Zielonogórska 468-200 Żary
156ŻoryŻoryul. Północna 544-240 Żory
157ŻywiecŻywiecul. Stolarska 434-300 Żywiec
158Batna BroniszeOżarów Mazowieckiul. Poznańska 98 05-850 Ożarów Mazowiecki
159Batna OkęcieWarszawa / Okęcieul. Leonidasa 51/53 02-239 Warszawa
160Batna ZąbkiZąbkiul.Piłsudskiego 176 hala C305-091 Ząbki

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„PROMOCJA UŚMIECH, PODAJ DALEJ”
MAKRO Cash & Carry

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Promocja Uśmiech podaj dalej w halach MAKRO Cash & Carry”, zwanej dalej Promocją, jest Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000213916, NIP/VAT 521-012-27-98, REGON 010599348, Kapitał zakładowy: 583 307 100 zł
zwana dalej Organizatorem.
2. Czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonują w imieniu Organizatora Koordynator - V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nehringa 10.
Promocja zostanie przeprowadzona na terenie hal sprzedaży MAKRO Cash & Carry, których dokładna lista stanowi załącznik nr 1 w okresie od dnia 27 maja 2014 r. do dnia 9 czerwca 2014 r. Możliwość zakupu premiowanych towarów oraz wydawanie nagród będzie odbywało się w terminie: 27 maja 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. w godzinach otwarcia hal sieci MAKRO Cash&Carry. Wydawanie nagród będzie dokonywane do wyczerpania zapasów nagród przewidzianych w Promocji w danej hali. W okresie do 23 czerwca 2014 r. rozpatrywane będą ewentualne terminowo zgłoszone reklamacje.
II. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
3. Promocją objęte są następujące produkty wprowadzane do obrotu przez Organizatora:
1. kawy marki Jacobs (rozpuszczalna i mielona)
2. ciastka marki Belvita
3. kawa marki Maxwell House (rozpuszczalna i mielona)
4. wafle marki Prince Polo
5. cukierki Halls
6. czekoladowa marki Milka
7. praliny marki Milka
8. batony marki Milka
9. ciastka marki Milka
10. ciastka marki Oreo
11. czekolada marki Alpen Gold
, zwanej dalej „produktami promocyjnymi”.
4. Nagrodami w sprzedaży premiowej jest łącznie 12 500 (dwanaście i pół tysiąca) zestawów torebek foliowych (każdy zestaw to dwa opakowania torebek pakowanych po 100 szt. każda o wartości 4,5 PLN brutto).
5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów Makro Cash & Carry („Klient”), którzy w okresie trwania Promocji, w jednej z hal MAKRO Cash & Carry na terenie Polski dokonają zakupu jednego lub kilku produktów promocyjnych wymienionych w ust. 3 powyżej, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Adresy hal MAKRO Cash & Carry uczestniczących w Promocji są wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Poprzez określenie „Klient” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie hal Makro Cash & Carry, nie będący konsumentem, zarejestrowany w bazie prowadzonej przez MAKRO Cash & Carry.
6. Klient, który w okresie trwania Promocji w halach wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu zakupi jednorazowo (na 1 fakturze / paragonie) produkt lub produkty promocyjne o wartości: nie mniejszej niż 100,00 (sto) złotych netto, bezpośrednio po dokonaniu tych zakupów lub w dniu następnym, za okazaniem dowodu zakupu , tj. paragonu, rachunku lub faktury, będzie mógł otrzymać w Dziale Obsługi Klietna zestaw torebek foliowych, aż do wyczerpania zapasów tych nagród. Niezależnie od wartości zakupu, maksymalna liczba wydanych zestawów torebek dla jednej karty klienta Makro Cash & Carry w ciągu jednego dnia, wynosi 4 (cztery).
7. Nagrody można odbierać bezpośrednio po dokonaniu tych zakupów lub w dniu następnym w Dziale Obsługi Klienta w hali MAKRO, w której dokonano zakupu produktów objętych promocją.
7.1 Nagroda uzyskana przez Klientów w promocji w postaci torebek foliowych, stanowi ich przychód podlegający rozliczeniu i opodatkowaniu przez Klienta w rozumieniu i zgodnie z ustawami: ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych lub/i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Pracownicy Działu Obsługi Klienta obsługujący Promocję na paragonach lub innych dowodach zakupu będą odznaczać odbiór nagrody w Promocji. Mają oni też prawo odmówić wydania nagrody po okazaniu im nieczytelnych lub uszkodzonych dowodów dokonania zakupów tj. paragonów, rachunków lub faktur, jak również w razie wątpliwości, co do ich autentyczności.
9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za nagrody.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawować będzie komisja powołana przez V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. zwana w dalszej części Komisją.
11. Makro Cash and Carry Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg promocji. Organizator promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg promocji, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje.
12.Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie partnera akcji V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, u hostess prowadzących promocję – w punkcie wydawania nagród, na stronie organizatora www.usmiechpodajdalej.pl oraz w Dziale Obsługi Klienta MAKRO.
13.Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem Reklamacja: „Promocja Uśmiech podaj dalej w halach MAKRO Cash & Carry”, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2014 r. Reklamacje, które wpłyną po dniu 23 czerwca 2014 r. nie będą uwzględnione. Dane osobowe będą zbierane jedynie doraźnie w celu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.
14.Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Promocji, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
15.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Lista hal Makro Cash and Carry Polska S.A. biorących udział w promocji:

lp.numer halimiastoadres
1.Hala 102-486 WarszawaAl. Jerozolimskie 184
2.Hala 241-219 Sosnowiecul. Długosza 80
3.Hala 391-083 Łódźul. Kasprzaka 8
4.Hala 405-091 Ząbki k/Warszawyul. Wolności 50
5.Hala 5Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyceul. Tyniecka 3,
6.Hala 631-358 Krakówul. Jasnogórska 2
7.Hala 761-696 PoznańAl. Solidarności 51,
8.Hala 981-061 Gdyniaul. Hutnicza 8,
9.Hala 1071-001 Szczecinul. Południowa 35,
10.Hala 1120-329 Lublinul. Chemiczna 5,
11.Hala 1241-800 ZabrzeAl. Korfantego 17
12.Hala 1385-140 BydgoszczAl. Jana Pawła II 123,
13.Hala 1444-203 Rybnikul. Żorska 60
14.Hala 1543-300 Bielsko-BiałaAleja gen. Wł. Andersa 545,
15.Hala 1615-704 BiałystokAl. Jana Pawła II 92
16.Hala 1740-847 Katowiceul. Pukowca 25,
17.Hala 1825-672 Kielceul. Transportowców 15
18.Hala 1983-021 Przejazdowo k/Gdańskaul. Główna 6
19.Hala 2042-216 Częstochowaul. Jagiellońska 38/40,
20.Hala 2145-802 Opoleul. Partyzancka 84,
21.Hala 2235-307 RzeszówAl. Armii Krajowej 92
22.Hala 2310-407 Olsztynul. Lubelska 26
23.Hala 2465-127 Zielona Góraul. Gorzowska 2
24.Hala 2562-800 KaliszAl. Wojska Polskiego 7
25.Hala 2601-991 Warszawa Bielanyul. Kolumbijska 1
26.Hala 2787-100 Toruńul. Marii Skłodowskiej-Curie 105
27.Hala 2875-123 Koszalinul. Syrenki 1
28.Hala 2995-030 Rzgów k/Łodziul. Rudzka 40
29.Hala 3038-510 Szczawno - Zdrójul. Szczawieńska 1
30.Hala 3130-418 Krakówul. Zakopiańska 70A

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„PROMOCJA UŚMIECH, PODAJ DALEJ”
SELGROS Cash & Carry

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Promocja Uśmiech podaj dalej w halach Selgros Cash & Carry”, zwanej dalej Promocją, jest Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000213916, NIP/VAT 521-012-27-98, REGON 010599348, Kapitał zakładowy: 583 307 100 zł zwana dalej Organizatorem.
2. Czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonują w imieniu Organizatora Koordynator - V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nehringa 10.
Promocja zostanie przeprowadzona na terenie hal sprzedaży SELGROS Cash & Carry, których dokładna lista stanowi załącznik nr 1 w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 13 lipca 2014 r. Możliwość zakupu premiowanych towarów oraz wydawanie nagród będzie odbywało się w terminie: 1 lipca 2014 r. do 13 lipca 2014 r. w godzinach 7.00 – 13.00 (czas pracy hostess).
Wydawanie nagród będzie dokonywane do wyczerpania zapasów nagród przewidzianych w Promocji w danej hali. W okresie do 28 lipca 2014 r. rozpatrywane będą ewentualne terminowo zgłoszone reklamacje.
II. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
3. Promocją objęte są następujące produkty wprowadzane do obrotu przez Organizatora: 
1.	kawy marki Jacobs (rozpuszczalna i mielona)
2.	ciastka marki belVita
3.	kawa marki Maxwell House (rozpuszczalna i mielona)
4.	wafle marki Prince Polo
5.	cukierki Halls
6.	czekoladowa marki Milka
7.	praliny marki Milka
8.	batony marki Milka
9.	ciastka marki Milka
10.	ciastka marki Oreo
11.	czekolada marki Alpen Gold
, zwanej dalej „produktami promocyjnymi”.
4. Nagrodami w sprzedaży premiowej jest łącznie 12 500 (dwanaście i pół tysiąca) zestawów torebek foliowych (każdy zestaw to dwa opakowania torebek pakowanych po 100 szt. każda o wartości 4,5 PLN brutto). 
5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów Selgros Cash & Carry („Klient”), którzy w okresie trwania Promocji, w jednej z hal Selgors Cash & Carry na terenie Polski dokonają zakupu jednego lub kilku produktów promocyjnych wymienionych w ust. 3 powyżej, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Poprzez określenie „Klient” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie hal Selgros Cash & Carry, nie będący konsumentem, zarejestrowany w bazie prowadzonej przez SELGROS Cash & Carry.
6. Klient, który w okresie trwania Promocji w halach wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu zakupi jednorazowo (na 1 fakturze / paragonie) produkt lub produkty promocyjne o wartości: nie mniejszej niż 100,00 (sto) złotych netto, bezpośrednio po dokonaniu tych zakupów lub w dniu następnym, za okazaniem dowodu zakupu , tj. paragonu, rachunku lub faktury, będzie mógł otrzymać od hostessy jeden zestaw torebek foliowych, aż do wyczerpania zapasów tych nagród.
 Niezależnie od wartości zakupu, maksymalna liczba wydanych zestawów torebek dla jednej karty klienta Selgros Cash & Carry w ciągu jednego dnia, wynosi 4 (cztery).
7. Nagrody można odbierać bezpośrednio po dokonaniu tych zakupów lub w dniu następnym od hostessy pracującej przy w/w promocji w hali Selgors Cash & Carry, w której dokonano zakupu produktów objętych promocją.
7.1. Nagroda uzyskana przez Klientów w promocji w postaci torebek foliowych, stanowi ich przychód podlegający rozliczeniu i opodatkowaniu przez Klienta w rozumieniu i zgodnie z ustawami: ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych lub/i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Hostessy obsługujące Promocję na paragonach lub innych dowodach zakupu będą odznaczać odbiór nagrody w Promocji. Mają one też prawo odmówić wydania nagrody po okazaniu im nieczytelnych lub uszkodzonych dowodów dokonania zakupów tj. paragonów, rachunków lub faktur, jak również w razie wątpliwości, co do ich autentyczności..
9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za nagrody.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawować będzie komisja powołana przez V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. zwana w dalszej części Komisją.
11. Selgros Cash and Carry Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg promocji. Organizator promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg promocji, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje.
12. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie partnera akcji V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, u hostess prowadzących promocję – w punkcie wydawania nagród, na stronie organizatora www.usmiechpodajdalej.pl oraz w Dziale Obsługi Klienta Selgors.
13. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem Reklamacja: „Promocja Uśmiech podaj dalej w halach Selgros Cash & Carry”, najpóźniej do dnia 28 lipca 2014 r. Reklamacje, które wpłyną po dniu 28 lipca 2014 r. nie będą uwzględnione.
14. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Promocji, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
15.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Lista hal Selgros Sp. z o.o. biorących udział w promocji:
LpSiećMiastoUlica/dzielnica/kod
1SELGROSBiałystokProdukcyjna 99
2SELGROSBytom Chorzowska 88
3SELGROSDługołęka / WrocławWrocławska 4c
4SELGROSGdańskWodnika 79
5SELGROSGliwiceToszecka 11
6SELGROSKatowice Lwowska 32
7SELGROSKrakówNowohucka 52
8SELGROSŁódźRokicińska 190
9SELGROSŁódź3-go Maja 4
10SELGROSPoznańZamenhofa 133
11SELGROSRadomCzarnieckiego 112
12SELGROSSzczecinWalecznych 66
13SELGROSWarszawaPołczyńska 103
14SELGROSWarszawaPrzylesie 3
15SELGROSWrocławKrakowska 71

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„PROMOCJA UŚMIECH, PODAJ DALEJ”
Leclerc

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ.
1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Promocja Uśmiech podaj dalej w sieci sklepów Leclerc ”, zwanej dalej Promocją, jest Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000213916, NIP/VAT 521-012-27-98, REGON 010599348, Kapitał zakładowy: 583 307 100 zł
zwana dalej Organizatorem.
2. Czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonują Przedstawiciele Handlowi organizatora, firmy Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, wspólnie z pracownikami sieci Leclerc objętych promocją (Lista sklepów stanowi załącznik nr 1). Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Polski w okresie od dnia 20.05.2014 r. do dnia 01.06.2014r. Możliwość zakupu premiowanych towarów oraz wydawanie nagród będzie odbywało się w terminie: 20.05.2014 do 01.06.2014 
w godzinach otwarcia hal .
Wydawanie nagród w Punkcie Obsługi Klienta będzie dokonywane do wyczerpania zapasów nagród przewidzianych w Promocji w danej hali sieci Leclerc. W okresie do 16 czerwca 2014 r. rozpatrywane będą ewentualne terminowo zgłoszone reklamacje.
II. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI.
3. Promocją objęte są następujące produkty wprowadzane do obrotu przez Organizatora: 
1.	kawy marki Jacobs (rozpuszczalna i mielona)
2.	ciastka marki Belvita
3.	kawa marki Maxwell House (rozpuszczalna i mielona)
4.	wafle marki Prince Polo
5.	cukierki Halls
6.	czekoladowa marki Milka
7.	praliny marki Milka
8.	batony marki Milka
9.	ciastka marki Milka
10.	ciastka marki Oreo
11.	czekolada marki Alpen Gold
, zwanej dalej „produktami promocyjnymi”.
4. Nagrodami w sprzedaży premiowej jest łącznie 30 tys. sztuk (trzydzieści tysięcy sztuk) klapek plażowych.
5. Promocja przeznaczona jest dla klientów sieci Leclerc , zwanych dalej Uczestnikami, którzy w okresie trwania Promocji w jednej z hal sieci Leclerc (lista hal biorących udział w promocji w załączniku nr.1) dokonają zakupu produktów promocyjnych wymienionych w ust. 3 powyżej, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Uczestnicy , którzy w okresie trwania Promocji w jednej z hal sieci Leclerc w oznaczonych terminach, zakupią jednorazowo co najmniej jeden z produktów promocyjnych o wartości nie mniejszej niż 20,00 (dwadzieścia) złotych brutto, będą mogli bezpośrednio po dokonaniu zakupu, za okazaniem dowodu zakupu (tj. paragonu, rachunku lub faktury), otrzymać na terenie hali Leclerc jedną parę klapek plażowych, aż do wyczerpania zapasów tych nagród. Nagrody można odbierać wyłącznie w dniu dokonania zakupu premiowego. 
7. Pracownik w sieci Leclerc (miejsce odbioru nagrody) na paragonach lub innych dowodach dokonania zakupu będą odznaczać odbiór nagród w Promocji. Ma też prawo odmówić wydania nagrody po okazaniu im nieczytelnych lub uszkodzonych dowodów dokonania zakupów tj. paragonów, rachunków lub faktur, jak również w razie wątpliwości, co do ich autentyczności.
8. W promocji nie będą wydawane ekwiwalenty pieniężne bądź rzeczowe w zamian za nagrodę.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
9. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawować będzie Komisja powołana przez Organizatora, zwana w dalszej części Komisją. 
10.Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla Uczestników w siedzibie partnera akcji, V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, w na terenie hal sieci Leclerc objętych promocją oraz na stronie www.usmiechpodajdalej.pl .
11. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres „V&P” Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem Reklamacja: „Promocja Uśmiech podaj dalej w Leclerc”, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

12. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Promocji, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. 
13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
LPMiasto
1BELCHATOW
2Elblag
3Gdansk
4Katowice
5Kielce
6KLODZKO
7LODZ
8Lublin
9LUBLIN-Turisdis
10NOWY TARG
11Olesnica
12RADOM
13RZESZOW
14Slupsk
15TYCHY
16W-WA CISZEWSKIEGO
17W-WA JUTRZENKI
18W-WA KWITNACA
19WROCLAW
20Zamość
21Bydgoszcz
22Chorzow
23Gliwice ul. Tarnogórska
24Gliwice ul.Rybnicka
25Jastrzebie Zdroj
26Kedzierzyn Kozle
27Kolobrzeg
28Konin
29Malbork
30Ostroleka
31Ostrow Wlkp
32Ostrowiec Swietokrz
33Poznan
34Przemysl
35Raciborz
36Radom
37Sosnowiec
38Srem
39Torun
40Wodzislaw Slaski
41Zielona Gora
42Nowy Sącz
43Szczecin
44Kalisz
LPMiasto
1ALEKSANDRÓW
2ANDRYCHÓW
3BELZYCE
4BIAŁA PODLASKA
5BIAŁOGARD
6BIELAWA
7BŁONIE
8BOLESŁAWIEC
9BRANIEWO
10BRODNICA
11BRZEG
12BRZEG DOLNY
13BRZESKO
14BRZESZCZE
15BRZEZINY
16BYDGOSZCZ
17BYSTRZYCA KŁODZKA
18BYTOM
19CHEŁMNO
20CHODZIEz
21CHOJNA
22CHOJNÓW
23CHOSZCZNO
24CHYBIE
25CIECHOCINEK
26CZERWIONKA-LESZCZYNY
27CZĘSTOCHOWA
28DARŁOWO
29DĄBROWA GÓRNICZA 2
30DĄBROWA GÓRNICZA 1
31DĘBLIN
32DRAWSKO POMORSKIE
33DREZDENKO
34DZIAŁDOWO
35DZIERŻONIÓW 1
36DZIERŻONIÓW 2
37GDAŃSK 1
38GDAŃSK 2
39GIŻYCKO
40GŁOGÓW 2
41GŁUCHOŁAZY
42GOLENIÓW
43GOLUB DOBRZYŃ
44GORZÓW 3
45GORZÓW 1
46GORZÓW 2
47GOSTYŃ
48GÓRA
49GRODZISK WLK.
50GRUDZIĄDZ
51GRYFICE
52GRYFINO 1
53GRYFINO 2
54GUBIN
55IŁAWA
56JAROCIN
57JAWOR
58JELCZ-LASKOWICE
59KAMIENNA GÓRA
60KAMIEŃ POMORSKI
61KĘDZIERZYN
62KĘPNO
63KETRZYN
64KLUCZBORK
65KNURÓW
66KOLBUSZOWA
67KOŁOBRZEG
68KONIN 2
69KOSTRZYn
70KOSZALIN
71KOśCIAN
72KÓRNIK
73KRAKÓW
74KROSNO
75KROTOSZYN
76KRUSZWICA
77Krynica
78KRZESZOWICE
79KWIDZYN
80LEGNICA
81LESZNO 2 galeria
82LESZNO 1
83LĘBORK
84LIBIĄŻ
85LUBAŃ
86LUBLINIEC
87Lubon
88LUBSKO
89LWÓWEK SLASKI
90ŁOWICZ
91ŁÓDŹ
92MALBORK
93MIECHÓW
94MIĘDZYCHÓD
95MIĘDZYRZECZ
96MŁAWA
97MOGILNO
98MORĄG
99MRaGOWO
100MYŚLIBÓRZ
101NAMYSŁÓW
102NISKO
103NOWA RUDA
104NOWA SÓL
105NOWOGARD
106NOWY SĄCZ 2
107NOWY SĄCZ 1
108NOWY TOMYŚL 1
109NOWY TOMYŚL 2
110OBORNIKI ŚL
111OBORNIKI WLKP
112OLEŚNICA
113OŁAWA
114OPALENICA
115OSTRÓDA
116OSTRÓW 1
117OSTRÓW 2
118OSTRZESZÓW
119OZORKÓW
120PABIANICE
121PAJĘCZNO
122PAWLOWICE
123PIEKARY SLASKIE
124PIŁA
125PIŁA II
126PIOTRKÓW TRYB
127POLANICA ZDRÓJ
128POLICE
129POLKOWICE
130POZNAŃ
131PRZEWORSK
132PSZCZYNA
133PUCK
134PUŁTUSK
135RADLIN
136RAWA MAZOWIECKA
137RAWICZ
138RUDA ŚLĄSKA 2
139RUDA ŚLĄSKA 1
140RYDUŁTOWY
141RYKI
142RZESZÓW
143SANOK
144SKIERNIEWICE
145SKWIERZYNA
146SŁAWNO
147SŁUBICE
148SŁUPCA
149SlUPSK
150KONIN 3
151STRUMIEŃ
152STRZEGOM
153STRZELCE KRAJENSKIE
154SULECHÓW
155SULĘCIN
156SWARZĘDZ
157SZCZECIN
158SZCZECINEK 2
159SZCZECINEK 1
160SZCZYTNO
161SZPROTAWA
162ŚREM
163ŚRODA ŚLĄSKA
164ŚRODA WLKP
165ŚWIDNICA 1
166ŚWIDNICA 2
167ŚWIDWIN
168ŚWIEBODZICE
169ŚWIEBODZIN
170SWINOUJSCIE
171TARNOBRZEG
172TCZEW
173TOMASZOW LUBELSKI
174TORUN
175TRZEBIATÓW
176TRZEBINIA
177TRZEBNICA
178TUREK
179USTKA
180WAŁBRZYCH
181WAŁCZ
182WĄBRZEŹNO
183WĄGROWIEC
184WEJHEROWO
185WIELUŃ
186Władysławowo k.CIECHANOWA
187WODZISŁAW ŚLĄSKI
188WOLSZTYN
189WOŁÓW
190WRZEŚNIA
191WSCHOWA
192ZAMOŚĆ
193ZAWIERCIE
194zabkowice slaskie
195ZBĄSZYNEK
196ZBĄSZYŃ
197ZDUŃSKA WOLA
198ZIELONA GÓRA 1
199ZIELONA GÓRA 2
200ZIELONA GÓRA 3
201ZIELONA GÓRA 4
202zielona gora 5
203ZŁOCIENIEC
204ŻARY

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„PROMOCJA UŚMIECH, PODAJ DALEJ”
INTERMARCHE

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ.
1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Promocja Uśmiech podaj dalej w sklepach Intermarche ‘’ zwanej dalej Promocją, jest Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000213916, NIP/VAT 521-012-27-98, REGON 010599348, Kapitał zakładowy: 583 307 100 zł
zwana dalej Organizatorem.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonują Przedstawiciele Handlowi organizatora, firmy Mondelez Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, wspólnie z pracownikami sklepów Intermarche objętych promocją (Lista sklepów stanowi załącznik nr 1). Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Polski w okresie od dnia 29.05.2014 r. do dnia 04.06.2014 r. Możliwość zakupu premiowanych towarów oraz wydawanie nagród będzie odbywało się w terminie: 29.05.2014 r. do 04.06.2014 r. w godzinach otwarcia sklepów.
Wydawanie nagród w Punkcie Obsługi Klienta będzie dokonywane do wyczerpania zapasów nagród przewidzianych w Promocji w danym sklepie Intermarche.
 W okresie do 13 lipca 2014 r. rozpatrywane będą ewentualne terminowo zgłoszone reklamacje.

II. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI.
3. Promocją objęte są następujące produkty wprowadzane do obrotu przez Organizatora: 
1.	kawy marki Jacobs (rozpuszczalna i mielona)
2.	ciastka marki Belvita
3.	kawa marki Maxwell House (rozpuszczalna i mielona)
4.	wafle marki Prince Polo
5.	cukierki Halls
6.	czekoladowa marki Milka
7.	praliny marki Milka
8.	batony marki Milka
9.	ciastka marki Milka
10.	ciastka marki Oreo
11.	czekolada marki Alpen Gold
, zwanej dalej „produktami promocyjnymi”.
4. Nagrodami w sprzedaży premiowej jest łącznie 30 tys. sztuk (trzydzieści tysięcy sztuk) klapek plażowych.
5. Promocja przeznaczona jest dla klientów Intermarche , zwanych dalej Uczestnikami, którzy w okresie trwania Promocji w jednym ze sklepów Intermarche (lista sklepów biorących udział w promocji w załączniku nr.1) dokonają zakupu produktów promocyjnych wymienionych w ust. 3 powyżej, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Uczestnicy , którzy w okresie trwania Promocji w jednym ze sklepów Intermarche w oznaczonych terminach, zakupią jednorazowo co najmniej jeden z produktów promocyjnych o wartości nie mniejszej niż 20,00 (dwadzieścia) złotych netto, będą mogli bezpośrednio po dokonaniu zakupu, za okazaniem dowodu zakupu (tj. paragonu, rachunku lub faktury), otrzymać na terenie sklepu Intermarche jedną parę klapek plażowych, aż do wyczerpania zapasów tych nagród. Nagrody można odbierać wyłącznie w dniu dokonania zakupu premiowego. 
7. Pracownik w Intermarche (miejsce odbioru nagrody) na paragonach lub innych dowodach dokonania zakupu będą odznaczać odbiór nagród w Promocji. Ma też prawo odmówić wydania nagrody po okazaniu im nieczytelnych lub uszkodzonych dowodów dokonania zakupów tj. paragonów, rachunków lub faktur, jak również w razie wątpliwości, co do ich autentyczności.
8. W promocji nie będą wydawane ekwiwalenty pieniężne bądź rzeczowe w zamian za nagrodę.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
9. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawować będzie Komisja powołana przez Organizatora, zwana w dalszej części Komisją. 
10.Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla Uczestników w siedzibie partnera akcji, V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, w na terenie sklepów Intermarche objętych promocją oraz na stronie www.usmiechpodajdalej.pl .
11. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres „V&P” Agencja Reklamowa sp. z o.o. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem Reklamacja: „Promocja Uśmiech podaj dalej w Intermarche”, najpóźniej do dnia 13 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

12. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Promocji, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. 
13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Lista hał Intermarche
regulamin-tesco
hale-tesco
regulamin-pip
hale-pip